sv. 28 | Voličové! Česká strana pokroková vstupuje do zápasu s heslem proti vládě [1911]

  • Čas, 25, 1911, č. 125, s. 1–2, 7. 5. Podepsáno Výkonný výbor české strany pokrokové.