sv. 28 | Zápletky na Balkáně [1912]

  • Jiskra: Pokrokový týdenník českého jihu a jihovýchodu, 10, 1912, č. 46, s. 1, 14. 11. Nepodepsáno.