sv. 28 | Hr. Aehrenthalovo křížem krážem v Bělehradě [29. 1. 1911]

  • Čas, 25, 1911, č. 31, s. 1–2, 31. 1. Napsal T. G. Masaryk.
    Článek Hr. Aehrenthalovo kfiížem krážem v Bělehradě uvádíme v překladu Času. Převzato z Graf Aehrenthals Zickzack in Belgrad. Die Zeit – Morgenblatt, 10, 1911, č. 2999, s. 1–2, 29. 1. Podepsáno Vom Delegierten Prof. Dr. Masaryk. /Od delegáta prof. dr. Masaryka./