sv. 28 | Politické důsledky procesu Švihova [1914]

  • Čas, 28, 1914, č. 148, s. 1, 30. 5. Podepsáno S kolegiální úctou zcela oddaný posl[anec] prof. Masaryk.