sv. 28 | P. T. voličstvu IV. volebního okresu [1911]

  • Palacký (dříve Valašské noviny), 5, 1911, č. 25, s. 1, 23. 6. Podepsáno Prof. T. G. Masaryk.