sv. 28 | Obecní volby v Praze [1913]

  • Čas – Pondělník, 27, 1913, příloha Času k č. 296, s. 1–2, 28. 10. Nepodepsáno.