sv. 28 | Vasić-Forgách-Aehrenthal: Několik materiálů k vykreslení naší diplomacie [1911]

  • MASARYK, T. G. Vasic-Forgách-Aehrenthal: Einiges Material zur Charakteristik unserer Diplomatie. Mit 5 Faksimile. Prag: Verlag des Tagblattes Čas, 1911, 78 s.
    Brožura vyšla též srbochorvatsky:
    MASARYK, T. G. Vasic-Forgač-Erental: Priloziza karakteristiku austrougarske diplomatujesa pet faksimila. Beograd: Slovenski jug, 1911, 98 s. 2. dopunjeno izd.