sv. 28 | O pokrokovém postavení slovenské mládeže [15. 8. 1911]

  • MASARYK, T. G. O pokrokovém postavení slovenské mládeže: Řeč profesora T. G. MASARYKA na sjezdu pokrokového studentstva amládeže slovenské z Moravy a Uher v Hodoníně 15. srpna 1911. (K pětaosmdesátým narozeninám T. G. Masaryka, vůdce moravské a slovenské mládeže, tvůrce Československé republiky a prvního jejího prezidenta). Uherské Hradiště: J. H. Štěrba, březen 1935, nestránkováno [10 s., červenočerný dřevoryt], 33. výtisk. Tato řeč byla též uveřejněna v časopise Zájmy Slovace, ročník 6, číslo 34, 35 a 36, v Uherském Hradišti 1911 podle stenogramu Františka Jilíka, a nyní jest po prvé vydána jako soukromý a neprodejný tisk. Graficky upravil Karel Svolinský.