sv. 28 | Politická extenze v Hradci Králové [27. 10. 1912]

  • Osvěta lidu, 17, 1912, č. 130, s. 2, 29. 10.; č. 131, s. 2, 2. 11. Podepsáno Prof. dr. T. G. Masaryk.