sv. 28 | Před převratem v Čechách [1913]

  • Čas, 27, 1913, č. 180, s. 3–5, 3. 7. Nepodepsáno. První část článku pod názvem Před převratem v Čechách. Rozhodnutí v zemském výboru odročeno je v tomto svazku na s. 346.