sv. 28 | Zprávy knižní a literární [1911]

  • Naše doba: Revue pro vědu, umění a život sociální, 19, 1911–1912, č. 1, s. 77–78, 20. 10. 1911. Nepodepsáno.