sv. 25 | Rozhled církevním životem v roce 1902 [1903]

  • Naše doba, 10, 1902–1903, č. 5, 20. 2. 1903, s. 350–359; č. 6, 20. 3. 1903, s. 440–446. Podepsáno T. G. Masaryk.