sv. 25 | Přednáška prof. Masaryka v Národní síni [1902]

Tiskneme podle opisu uloženého ve fondech archivu Masarykova ústavu AV ČR.
  • Svornost (Chicago), 1902, 8. 7. 1902, s. 8. Nepodepsáno.