sv. 25 | Poznámky ke knihám [1902]

  • Naše doba, 10, 1902–1903, č. 3, 20. 12. 1902, s. 239. První a třetí poznámka podepsána šifrou V., druhá šifrou S., čtvrtá D., pátá D. R., šestá R. Náš titul k textům v rubrice Rozhledy literární.