sv. 25 | Sociologický význam alkoholismu [1901]

Tiskneme podle otisku ve Studentských směrech.
  • Psychiatrische Wochenschrift, 3, 1901–1902, č. 9, 25. 5. 1901, s. 93–96. Přetištěno ve Studentských směrech (3, 1900–1901, č. 9–10, červen–červenec, s. 237–241). Podepsáno Prof. Dr. T. G. Masaryk.