sv. 25 | Za dobrou věc! [1903]

Seznam podpisů provolání zde nepřetiskujeme.
  • Přehled, 1, 1902–1903, č. 46, 17. 10. 1903, s. 741–742. Podepsáno Dr. T. G. Masaryk, univerzitní profesor.