sv. 25 | Otevřený list urozenému pánu, panu baronovi dr. F. L. Riegrovi v Praze [1901]

  • Čas, 15, 1901, č. 296, 27. 10. 1901, s. 1–2. Podepsáno Profesor T. G. Masaryk.