sv. 25 | Rozmluva s vůdcem realistické strany [1901]

  • Pester Lloyd, 48, 1901, č. 18, 18. 1. 1901, s. 2–3. Nepodepsáno. Přeložila Michaela Otterová.