sv. 25 | Nynější krize a dezorganizace mladočeské strany [1903]

Přetištěno knižně (s. 3–52) spolu s přednáškou Organizujme se ku práci (s. 53–62) pod společným názvem Dezorganizace mladočeské strany (Praha, Knihovnička Času č. 28, 1903). Podepsáno „Od prof. T. G. Masaryka.“ Knižní vydání obsahuje proti otisku v Čase další pasáž (s. 48–52 knihy), resp. text počínající slovy: „Sjezd mladočeských důvěrníků 26. dubna 1903...“ (zde na s. 405–407). Tiskneme podle knižního otisku.
  • Čas, 17, 1903, č. 116, 28. 4. 1903, s. 1–2; č. 117, 29. 4. 1903, s. 1–2; č. 119, 1.5. 1903, s. 1; č. 121, 3. 5. 1903, s. 1–3; č. 123, 5. 5. 1903, s. 1–2; č. 124, 6. 5. 1903, s. 1–2; č. 125, 7. 5. 1903, s. 1; č. 126, 8. 5. 1903, s. 1–2.