sv. 25 | Organizujme se ku práci [1903]

Přetištěno knižně (s. 53–62) spolu s přednáškou Nynější krize a dezorganizace mladočeské strany (s. 3–52) pod společným názvem Dezorganizace mladočeské strany (Praha, Knihovnička Času č. 28, 1903). Podepsáno „Od prof. T. G. Masaryka.“ Tiskneme podle knižního otisku.
  • Čas, 17, 1903, č. 132, 14. 5. 1903, s. 1; č. 133, 15. 5. 1903, s. 1. Nepodepsáno.