sv. 25 | O reformě univerzitního studia [1902]

  • Čas, 16, 1902, č. 38, 8. 2. 1903, s. 5. Nepodepsáno.