sv. 25 | Poznámky ke knihám [1901]

  • Naše doba, 8, 1900–1901, č. 12, 20. 9. 1901, s. 940. První poznámka je opatřena šifrou P., druhá W., třetí R. St., čtvrtá a pátá šifrou F. Náš titul k textům v rubrice Úvahy a kritiky.