sv. 25 | Zprávy [1903]

Bibliografie Masarykových článků z předválečné Naší doby od Marie a Františka Laichterových, otištěná v Naší době 42, 1934–1935, uvádí na s. 482, že Masaryk má na článku podíl 1,5 strany, autory zbylé části jsou František Krček a Karel Štěpánek. Tiskneme pouze pasus atribuovaný námi Masarykovi.
  • Naše doba, 10, 1902–1903, č. 11,20. 8. 1903, s. 877–880. Podepsáno St.