sv. 25 | Úsudek o ženské otázce a o svobodomyslnosti [1902]

Tiskneme podle otisku v Ženském obzoru.
  • Ženské listy (Chicago), 8, 1902, č. 47, 2. 8. 1902, s. 752–753. Přetištěno v Ženském obzoru (3, 1902, č. 6, srpen 1902, s. 91–92). Nepodepsáno.