sv. 25 | Nouze na české univerzitě [1903]

Tiskneme podle otisku v Čase.
  • Politik, 42, 1903, č. 291, 25. 10. 1903, s. 3. Podepsáno Prof. T. G. Masaryk. Přetištěno v Čase (17, 1903, č. 292 /Pondělník/, 27. 10. 1903, s. 1). Nepodepsáno.