sv. 25 | Prof. Jos. Thomayer, Vliv civilizace na nervy člověkovy [1901]

  • Naše doba, 8, 1900–1901, č. 11, 20. 8. 1901, s. 868–869. Podepsáno M.