sv. 25 | Koalice a její program [1903]

Tiskneme podle otisku v Čase.
  • Die Zeit – Morgenblatt, 2, 1903, č. 408, 17. 11. 1903, s. 2. Přetištěno v Čase (17, 1903, č. 314, 17. 11. 1903, s. 1–2). Nepodepsáno.