sv. 25 | Život dr. Elisabeth Blackwellové [1903]

Bibliografie Masarykových článků z předválečné Naší doby od Marie a Františka Laichterových, otištěná v Naší době 42, 1934–1935, uvádí na s. 481: [Spolu s paní M.?].
  • Naše doba, 10, 1902–1903, č. 10, 20. 7. 1903, s. 733–738; č. 11,20. 8. 1903, s. 811–815. Nepodepsáno.