sv. 25 | Rozhledy literární [1901]

  • Naše doba, 9, 1901–1902, č. 3, 20. 12. 1901, s. 228–230. Referát o Redlichovi podepsán šifrou F., ostatní V.