sv. 25 | Odpověď [1902]

  • Naše doba, 10, 1902–1903, č. 3, 20. 12. 1902, s. 194–195. Podepsáno M. Přetištěno v Masarykově sborníku 1, 1924–1925, s. 155–156.