sv. 25 | Odvolání profesora Ehrharda [1903]

  • Die Zeit – Morgenblatt, 2, 1903, č. 110, 18. 1. 1903, s. 1–2. Přetištěno v Čase (17, 1903, č. 21, 21. 1. 1903, s. 2–3). Podepsáno T. G. Masaryk. Tiskneme podle otisku v Čase.