sv. 25 | Česká šlechta a české duchovenstvo [1901]

  • Čas, 15, 1901, č. 33, 2. 2. 1901, s. 1. Nepodepsáno.