sv. 25 | Výkonný výbor české strany lidové [1903]

  • Čas, 17, 1903, č. 1, 1. 1. 1903, s. 1. Podepsáno T. G. Masaryk.