sv. 25 | Psychologie na ulici [1901]

Tiskneme podle otisku v Besedách Času.
  • Besedy Času, 7, 1901–1902, č. 1, 28. 9. 1901, s. 11. Podepsáno V. J. Přetištěno spolu s povídkou Náš pan Fixl též v knize Masaryk, Tomáš Garrigue: Dvě povídky (Praha, Milena Herbenová 1930), s. 7–11.