sv. 25 | Návštěvou u prof. dr. Masaryka [1902]

  • Katolické listy, 6, 1902, č. 27, 28. 1. 1902, s. 2–3. Podepsáno d.