sv. 25 | Vědecký socialismus a instinkt davu [1901]

Tiskneme podle znění v Čase. Poslední poznámku, která byla v otisku v Čase v textu signalizována, nicméně pod čarou nebyla otištěna, doplňujeme v našem překladu podle znění v Zeitu.
  • Die Zeit, 29, č. 366, 5. 10. 1901, s. 4–6. Přetištěno v Čase (15, 1901, č. 280, 11. 10. 1901, s. 2–3; č. 282, 13. 10. 1901, s. 3–4). Podepsáno Prof. Masaryk.