sv. 25 | Katolický liberalismus [1902]

  • Die Zeit, 30, 1902, č. 390, 22. 3. 1902, s. 181–184. Přeložila Eva Blinková Pelánová.