sv. 25 | Lev XIII. [1903]

Tiskneme podle otisku v Naší době.
  • Die Zeit, 35–36, 1903, č. 458, 11.7. 1903, s. 175–177. Podepsáno Th. G. Masaryk. Přetištěno v Naší době (10, 1902–1903, č. 11, 20. 8. 1903, s. 801–807). Podepsáno T. G. M.