sv. 25 | Dr. Paul Weisengrün: Marxismus a povaha sociální otázky [1901]

  • Die Zeit, 26, 1901, č. 338, 23. 3. 1901, s. 189–190. Podepsáno T. G. M. Přeložila Eva Blinková Pelánová.