sv. 25 | Nová zaměstnání pro vzdělané ženy [1903]

  • Naše doba, 10, 1902–1903, č. 11, 20. 8. 1903, s. 808–810. Podepsáno Fram. Bibliografie Masarykových článků z předválečné Naší doby od Marie a Františka Laichterových, otištěná v Naší době 42, 1934–1935, uvádí na s. 481: [S paní M.?].