sv. 25 | Ideály humanitní [1901]

Knižně 1. vydání (Praha, Čas, srpen 1901) jako 17. číslo Knihovničky Času. Tiskem E. Beauforta; 2. vydání podle vyd. prvního (Praha, Domov 1919); 3. vydání podle vyd. druhého (Charbin – Nikolsk – Ussurijsk 1920); 4. revidované vydání (ed. V. K. Škrach) (Praha, Čin 1927), k úpravě se v Poznámce k čtvrtému vydání (s. 77–82), kde též srov. informace o dalších okolnostech Masarykových přednášek, uvádí: „Naše vydání čtvrté je revidováno (v dorozumění s autorem) jen vnějšně: pravopisně, interpunkčně atp. Bylo přihlíženo zvláště k původnímu otisku v Čase a opravena řada chyb tiskových, opakujících se v dosavadních vydáních knižních. Typografický zřetel vedl k potlačení živých záhlaví pod tituly kapitoly I. až V. (u dalších kapitol podtitulů nebylo). V obsahu, který v prvém vydání chyběl a v druhém vydání záležel jen v titulech jednotlivých kapitolek, bylo použito hesel záhlaví prvních kapitol, pro další kapitoly v duchu autorově obsah hesly doplnil vydavatel. Literatura doplněna nebyla. Ukazatel osob má teprv toto vydání čtvrté. Na stránce 13. našeho vydání otiskujeme poznámku druhého vydání knižního, vysvětlující datování předpisu Lva XIII.: „letošní“ je podle poznámky druhého vydání roku „1900“. Po vytištění prvého archu svého vydání konstatujeme omyl: jde o encykliku Lva XIII Graves de communi z 18. ledna 1901“ (s. 82); 5. vydání podle vyd. čtvrtého (Praha, Čin 1930); 6. nově revidované vydání (ed. V. K. Škrach) (Praha, Čin 1939), k němuž byly připojeny vysvětlivky cizích slov; 7. vydání podle vyd. šestého (red. J. Navrátil) (Praha, Čin 1945); 8. vydání podle vyd. sedmého (Praha, Čin 1946); 9. vydání podle vyd. sedmého (Praha, Čin 1946); 10. vydání (chybně uvedené jako vyd. 9) podle vyd. sedmého spolu s Problémem malého národa a Demokratismem v politice (Praha, Melantrich 1968), s. 9–63; 11. vydání (chybně uvedené jako vyd. 10) podle vyd. desátého (Praha, Melantrich 1990), s. 7–63. Tiskneme podle 5. vydání.
Překlady: německy: 1. vydání Die Ideále der Humanitát, přel. Herbatschek, Heinrich (Vídeň, Konegen 1902), 2. vydání přel. Moucha, Anton (Praha, Sudetendeutsche Buchgemeinde 1935); maďarský: A humanitas eszményképei, přel. Deszó, Papp (Košice, Globus 1923); rumunský: Idealurile umanitá|ii, přel. Cancel, P. (Bukurešť, Cultura na|ionalá 1923); francouzský: Uidéal ďhumanité, přel. Molnárová, Pavla (Paříž, M. Riviéře 1930); hebrejsky: přel. Hirsch, Izák (Praha, Dr. Flesch 1931); Španělsky: 1. vydání El ideál de humanidad, překl. neuveden (Madrid, Orto 1934), 2. vydání Ideales Humanistas, přel. Tichavský, Radko (Mexiko, Embajada de la República Checa 2003); anglicky: 1. vydání The Ideals of Humanity, přel. Warren, Preston (Londýn, G. Allen & Unwin 1938), 2. vydání Humanistic Ideals, přel. Warren, Preston (Lewisburg, Bucknell Univ. Press 1971)
  • Čas (týdeník), 14, 1901, č. 22, 2. 3. 1901, s. 346–348; č. 23, 9. 3. 1901, s. 361–362; č. 24, 16. 3. 1901, s. 379–380; č. 25, 23. 3. 1901, s. 395–396; č. 26, 30. 3. 1901, s. 410–411; č. 27, 7. 4. 1901, s. 425–428; č. 28, 13. 4. 1901, s. 443–445; č. 29, 20. 4. 1901, s. 459–460; č. 33, 18. 5. 1901, s. 522–524. Podepsáno T. G. Masaryk.