sv. 25 | Studentské nepokoje v Rusku [1901]

Tiskneme podle otisku v Čase.
  • Die Zeit, 27, 1901, č. 340, 6. 4. 1901, s. 2–4. Přetištěno v Čase (15, 1901, č. 97, 9. 4. 1901, s. 1; č. 98, 10. 4. 1901, s. 1–2) i v týdeníku Čas (14, 1901, č. 28, 13. 4. 1901, s. 433–435). Podepsáno prof. dr. T. G. Masaryk.