sv. 25 | Vidí nebezpečí před námi [1902]

Tiskneme podle překladu uloženého ve fondech archivu Masarykova ústavu AV ČR.
  • The Sun (Baltimore), 19. 5. 1902. Nepodepsáno.