sv. 25 | Augustin Smetana a jeho filozofie sociální [1901]

  • Čas, 15, 1901, č. 30, 30. 1. 1901, s. 1;č. 31,31. 1. 1901, s. 1–2. Podepsáno Prof. Dr. T. G. Masaryk.