sv. 25 | Klerikalismus a církevní politika [1901]

Tiskneme podle otisku v Čase.
  • Die Zeit, 27, 1901, č. 347, 25. 5. 1901, s. 113–115. Přetištěno v Čase (15, 1901, č. 144, 26. 5. 1901, s. 4–5; č. 146, 29. 5. 1901, s. 1–2). Podepsáno Prof. dr. T. G. Masaryk.