sv. 26 | Havlíčkův demokratism [1906]

  • Památce Havlíčkově. Péčí revue Učitelský přehled vydal Výbor pro oslovu Havlíčkovu na Horách Kutných ku dni 29. července 1906 (obálkovou kresbu vytvořil František Kupka), s. 9. Podepsáno T. G. Masaryk.