sv. 26 | Politika vědou a uměním [1906]

Vedle Masaryka a Tobolky přispěli František Hýbl, Karel Kramář, Lubor Niederle, Theodor Živanský, Ed. Koerner, Karel Kadlec, Václav Novotný, Kamil Henner. Soubor vycházel nejprve po sešitech, již 21. 1. 1906 přivítal Čas první z nich, právě Masarykovo pojednání Politika vědou a uměním (srov. Česká politika, Čas, 20, 1905, č. 20, 21. 1. 1905, s. 4).
  • Česká politika, díl první, redigoval Zd. V. Tobolka, Praha, Jan Laichter 1906, s. 1–31. Podepsáno Dr. T. G. Masaryk.