sv. 26 | Všeobecné právo hlasovací a další politika demokratická [1906]

  • Naše doba, 14, 1906–1907, č. 3, 20. 12. 1906, s. 161–162. Nepodepsáno.