sv. 26 | Vědecké náboženství? [1906]

  • Hlídka Času, 1, 1906, č. 6, 9. 5. 1906, s. 1. Podepsáno T. G. Masaryk. Též v Masarykově sborníku, 2, Praha, Čin, 1927, s. 181–182.