sv. 26 | Všeobecné právo hlasovací požadavkem učitelstva českého [1905]

  • Čas, 19, 1905, č. 321, 21. 11. 1905, s. 1. Nepodepsáno.